Dejavnosti podjetja Žipo Lenart


DSC_1486a

Pridelava poljščin

Na kmetijskih površinah, ki jih obdelujemo, sodijo med glavne pridelke koruza, pšenica, ječmen, oljna ogrščica in soja.

Reja govejih pitancev

Živinoreja se izvaja dveh lokacijah, Šetarova in Spodnje Verjane, kjer imamo prostora za 1.400 govejih pitancev

Sušenje in skladiščenje

V sodobnem sušilno-skladiščnem obratu se ukvarjamo s sušenjem, odkupom in skladiščenjem koruze ter odkupom in skladiščenjem žit.