OSEBNA IZKAZNICA


ŽIPO Lenart d.o.o
Šetarova 21
2230 Lenart
Slovenija

ID za DDV: SI50608738
Matična številka: 5843839000

ZGODOVINA PODJETJA ŽIPO LENART D.O.O.

Od zametkov v letu 1945 do danes

Zametki našega podjetja segajo že v obdobje takoj po letu 1945, ko so bile oblikovane kmetijske organizacije na območju sedanje UE Lenart. Iz teh so se v tistem obdobju oblikovale zadruge, ki so se združile v eno zadrugo s sedežem v Lenartu. Iz dela dejavnosti zadruge se je ustanovil Agrokombinat Lenart, iz katerega izhaja naše podjetje.

Po prelomnih dogodkih, ki so začeli v letu 1991, se je po nizu sprememb v letu 1997 registriralo ime podjetja, ki ga uporabljamo še danes, to je ŽIPO živinoreja poljedelstvo Lenart d.o.o.,

Od leta 2015 je ŽIPO Lenart d.o.o. v lasti družinskega podjetja KGS Krajnc d.o.o.

POLITIKA RAZVOJA IN DELOVANJA

Prispevamo k samooskrbi in pridelavi varne hrane

Politika razvoja in delovanja podjetja temelji na spoznanju, po katerem se oblikujejo smernice dela, kjer je dolgoročni razvoj podjetja mogoč le, če bodo z nami zadovoljni dobavitelji, kupci in okolje oz. družba. Tega se zavedamo in trudimo se, da bi v veliki meri to dosegali in izpolnjevali. Pri tem smo včasih bolj, včasih pa tudi manj uspešni. Velikokrat o naši uspešnosti odloča narava in njeni pojavi, ki se v kmetijstvu neposredno odražajo v količini in kvaliteti pridelkov. Ne glede na to, pa v podjetju verjamemo, da bomo tudi v prihodnje znali in uspeli pridelati varne pridelke visoke kakovosti in jih uspešno ponuditi tržišču.

Zavedamo se, da so stabilnost poslovanja, konkurenčno uveljavljanje na trgu, inovativna tehnologija ter novi proizvodi pogoj za nadaljnjo rast in razvoj našega podjetja. Pomembno je hitro prilagajanje tržnim razmeram in uporaba sodobne tehnološke opreme. To je smer in so cilji poslovanja, za katere verjamemo, da so pravi in dolgoročni in s katerimi bo poslovanje podjetja uspešno in trajno.