Naziv operacije

Ime operacije je Plasma grain.

 

Opis operacije

Konzorcij 8 podjetij je uspešno kandidiral na Javnem razpisu DEMO PILOTI II 2018, katerega namen je dodelitev spodbud razvojnim in inovacijskim dejavnostim za izvedbo pilotnih/demonstracijskih projektov, s katerimi se bo dosegalo skrajšanje časa od ideje do trga, pridobitev referenc ter krepitve konkurenčnega položaja podjetij in njihovega pozicioniranja v obstoječih in novih verigah vrednosti ter povečanje naložb zasebnega sektorja v razvoj in inovacije.

 

Namen operacije

Namen projekta PLASMA GRAIN je aplicirati metodo plazemske obdelave v postopek obdelave (razkuževanja) semen/zrnja, kar na globalnem nivoju predstavlja nov mejnik v agroživilstvu. Aktivnosti projekta so porazdeljene v 2 sklopa: eksperimentalni razvoj mobilnega plazemskega reaktorja ter transparentna demonstracija plazemske obdelave žit in stročnic v realnem okolju in neposredno na njivi.

Konzorcijski partnerji: INTERKORN d.o.o. (vodilni partner), ŽIPO Lenart d.o.o., BIJOL d.o.o., POLIGRAM d.o.o., PI Maribor, so.p., INDUKTIO d.o.o., SIBRO d.o.o., FlawlessCode, d.o.o.

 

Cilji operacije

Cilj projekta je aplikacija metode plazemske obdelave v postopek obdelave (razkuževanja) semen/zrnja.

 

Rezultati operacije

Razvit bo mobilni plazemski reaktor. Izvedli bomo demonstracijo plazemske obdelave žit in stročnic v realnem okolju (na njivi).

 

»Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj«.

Naziv operacije

Ime operacije: Inovativna eko plazemska obdelava semen (za setev ter za prehrano ljudi in živali). Akronim projekta je PLASMA SEED TREATMENT.

 

Opis operacije

Vodilni partner projekta je podjetje INTERKORN d.o.o. Ostali konzorcijski partnerji so IJS, TRAC d.o.o., ŽIPO Lenart d.o.o., Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, KGZS-ZAVOD MB. Aktivnosti znotraj projekta se bodo izvajale med 1. 1. 2019 in 31. 12. 2021.

Operacija je bila odobrena v okviru Javnega razpisa »Spodbujanje izvajanja raziskovalno-razvojnih projektov (TRL 3-6)« Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Sofinancirata jo Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Operacija bo doprinesla k povečani inovacijski aktivnosti podjetij s prenosom znanj iz znanstveno raziskovalnih organizacij v gospodarstvo. Do danes se plazemska tehnologija še ni uporabljala za tako pomembno in tehnološko zahtevno operacijo obdelave semen za izboljšanje kaljivosti semen in njihovo odpornost na bolezni. Zaradi globalne inovacije bo rezultat projekta globalno trženje ter globalni prenos in delitev znanja, ki bo direktno na voljo preko objavljenih člankov in patentov.

 

Namen operacije

RRP projekt ima glavni namen v razvoju popolnoma ekološkega postopka obdelave semen, ki bo iz semenskega in ne-semenskega materiala žit (pšenica, ječmen, koruza) poleg gliv uspešno odstranil tudi problematične mikotoksine.

 

Cilji operacije

  • Prototip tehnološke linije za plazemsko obdelavo semen,
  • razvoj tehnologije plazemskega razkuževanja semen in ekološkega tretiranja semen, razkuženih z uporabo plazemske tehnologije,
  • priprava in objava strokovnih in znanstvenih člankov,
  • zaščita intelektualne lastnine s prijavo patentov.

 

Rezultati operacije

  • Razvita tehnologija plazemske obdelave semen pšenice, ječmena in koruze (za setev in prehrano ljudi),
  • razvit prototip tehnološke linije za plazemsko obdelavo semen pšenice, ječmena in koruze.

Naziv operacije

Ime operacije: Popolnoma avtomatizirana procesna linija za pripravo celovitega in zdravega krmnega obroka. Akronim projekta je EKO LUNCH BOX.

 

Opis operacije

Operacijo izvajajo trije konzorcijski partnerji: ŽIPO Lenart d.o.o., Interkorn d.o.o. in Trac d.o.o.

Operacija vključuje razvojne aktivnosti izbranih raziskovalcev in tehničnih sodelavcev, ki bodo v času od 7.2.2018 do 6.2.2020 delovali na naslednjih 4 področjih:
1. Razvoj tehnologije predelave voluminozne krme (rezanje, drobljenje in odpraševanje slame za varno in zdravo prebavo živali).
2. Razvoj tehnologije predelave glavnega dodatka – beljakovinske krme (protektiranje sojinih pogač za zagotavljanje boljše izkoristljivosti in prebavljivosti beljakovin).
3. Razvoj tehnološke opreme in procesa za proizvodnjo izdelka (tehnologija oblaganja, doziranja, mešanja in pakiranja) ter razvoj IKT (vključno z digitalizacijo) za zagotavljanje nadzora kakovosti, varnosti in sledljivosti.
4. Testiranje vsake komponente posebej in celotnega postrojenja (testiranja voluminozne krme, glavnega dodatka in tehnološke opreme, testiranja homogenosti in hranilnosti krme v laboratoriju, testiranje prirasta in prebavljivosti v realnem okolju na živalih, testiranje transporta na daljše razdalje na simulirani napravi…).

Operacija je bila odobrena v okviru Javnega razpisa »Spodbude za raziskovalno razvojne projekte 2« Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo. Sofinancirata jo Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

 

Namen operacije

Skupen razvoj celovite tehnološke linije, ki bo s proizvodnjo vrhunskega izdelka EKO LUNCH BOX rešila težave obstoječih krmnih mešanic, izboljšala učinkovitost in zmanjšala stroške v reji govejih pitancev.

 

Cilji operacije

Razviti popolnoma avtomatizirano procesno linijo za pripravo homogene krmne mešanice za celovit, zdrav in kakovosten krmni obrok živali. Krmna mešanica EKO LUNCH BOX bo pakirana v ekološko užitno biorazgradljivo embalažo. Zaradi testiranja na simulatorju daljšega transporta bo tehnološka linija dodelana do takšne mere, da bo homogenost ob proizvodnji in po daljšem transportu popolnoma enaka.

 

Rezultati operacije

• razvita procesna linija,
• razvita homogena krmna mešanica, pakirana v biorazgradljivi embalaži,
• nove zaposlitve.

 

»Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj«.